ثبت نام جدید
سامانه راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه 26 اسفند 97 شروع به ثبت نام معتکفین گرامی می نماید
نکات مهمی که برای معتکفین محترم شایان ذکر است :
سن شرکت کنندگان محترم باید 17 سال تمام باشد . متولدین قبل از 1381/12/29
2- اسکن نمودن عکس 4*3 برای ثبت نام و چاپ کارت
3- مبلغ 110.000 تومان که در مورخه 28 و 29 فروردین97 روز سه شنبه و چهارشنبه در هنگام مهرکردن کارت ها ، بصورت نقدی دریافت خواهد شد
4- حتما وسایل شخصی خود را به همراه داشته باشید.
5- مصلا جهت استقرار معتکفین از ساعت 10 شب روز جمعه مورخ 1397/12/28 آماده پذیرایی می باشد
6- معتکفین محترم باید حداکثر قبل از اذان صبح روز شنبه مورخ 1397/12/29 (سیزدهم رجب) در محل اعتکاف حاضر باشند.
7- انتظار می رود همه عزیزان نسبت به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران حداکثر تلاش خود را معطوف دارند
8- سحری شب اول به عهده معتکفین می باشد.