ثبت نام جدید
سامانه راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه 5 فروردین 97 شروع به ثبت نام معتکفین گرامی می نماید
نکات مهمی که برای معتکفین محترم شایان ذکر است :
1- سن شرکت کنندگان محترم باید 17 سال تمام باشد - متولدین 1380/01/10
2- اسکن نمودن عکس 4*3 برای ثبت نام و چاپ کارت
3- مبلغ 70.000 تومان که در مورخه 8 و 9 فروردین97 روز چهارشنبه و پنجحشنبه در هنگام مهرکردن کارت ها ، بصورت نقدی دریافت خواهد شد
4- حتما وسایل شخصی خود را به همراه داشته باشید.
5- مصلا جهت استقرار معتکفین از ساعت 10 شب روز جمعه مورخ 1397/01/10 آماده پذیرایی می باشد
6- معتکفین محترم باید حداکثر قبل از اذان صبح روز شنبه مورخ 1397/01/11 (سیزدهم رجب) در محل اعتکاف حاضر باشند.
7- انتظار می رود همه عزیزان نسبت به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران حداکثر تلاش خود را معطوف دارند
8- سحری شب اول به عهده معتکفین می باشد.